Ordensregler
Vi har nogle få regler i PGU Fitness

Ordensregler i PGU Fitness

Her er nogle få regler, som alle skal overholde

1. Kun adgang for medlemmer af PGU Fitness, med mindre der er aftalt prøvetime for evt. nyt medlem

2. Børn under 12 år må IKKE opholde sig i fitnesscentret (undtagen babyer i babylift). Børn fra 12-14 år må kun opholde sig i PGU Fitness, hvis de er medlemmer og er under opsyn af en voksen

3. Der skal skiftes til indendørsfodtøj og egnet træningstøj inden træning 

4. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop 

5. Håndklæder skal bruges på maskinerne

6. Sprit maskiner og udstyr af efter brug. Dispensere og klude findes i fitnesscentret. 

7. Vis hensyn. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte mm. på plads efter brug. 

8. Enhver form for indtagelse af dopingmidler eller rusmidler er ikke tilladt og medfører bortvisning

9. Al træning foregår på eget ansvar. Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskort/nøglebrik, tilsidesættelse af regler samt chikane af medlemmer eller personale giver PGU Fitness ret til at ophæve medlemsskabet uden refusion af abonnementet

Dopingpolitik

PGU Fitness tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler.

PGU Fitness er som medlem af DGI underlagt Danmarks Idræts Forbunds antidopingregler og kontrolregulativ, som er beskrevet af Anti Doping Danmark.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF, DGI eller specialforbund i henhold til antidopingregulativet.

Antidopingpolitik er gældende for foreningens medlemmer. Ved indmeldelse i PGU Fitness accepterer medlemmer antidopingpolitikken og at medlemmer til enhver tid vil lade sig dopingteste. 

Enhver overtrædelse af retningslinjerne fra Anti Doping Danmark medfører eksklusion af PGU Fitness.

Ved mistanke om dopingbrug hos en eller flere medlemmer af fitnesscentret kan fitnessudvalget kontaktes.

I PGU FITNESS HAR VI PLADS TIL ALLE