Åbningstider
Se hvornår du kan benytte fitnesscentret

Åbningstider

Bemærk at der skal bruges nøglebrik for at åbne hoveddøren til Jetsmark Idrætscenter (på forsiden af hallen) kl. 5-8 og kl. 20-22

Hvor ligger PGU Fitness?

PGU Fitness ligger på 1. sal i Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 140, 9490 Pandrup.

I PGU FITNESS HAR VI PLADS TIL ALLE